20160715 CDI-W, Grand Prix kür, Ruila Estland, Baltic Summer Cup. 3 av 9. 68,5% Ägare och ryttare Per Duvefelt, uppfödare Margaretha Rehnström.